JAK REKLAMOWAĆ...?


     Urządzenia zakupione w naszej firmie posiadają przynajmniej 12 miesięczną gwarancję wyłącznie w siedzibie serwisu, o warunkach szczegółowo podanych w karcie gwarancyjnej, które klient akceptuje swoim podpisem.

    
Urządzenie naprawione w naszym serwisie posiadają 3 miesięczną rękojmię z gwarancją zwrotu gotówki w przypadku nie usunięcia przez serwis usterki w ciągu 14 dni roboczych .
Klient reklamujący urządzenie dostarcza go do siedziby serwisu na własny koszt, zawsze po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu usterki.
Prosimy o dołączenie do reklamowanego urządzenia dokładnego opis jego nieprawidłowej pracy 
--> patrz.   Jak ekspresowo naprawić, gdyż jak się okazuje w praktyce, niektóre ujawniające się wady mają charakter okresowy, a wielu przypadkach sporadyczny. Wtedy niezwykle trudno jest sprawne i szybkie wykrycie takich usterek w pracy urządzenia.

   Przy
regeneracji tonerów i kartridży stosujemy zasadę  zwrotu gotówki w ciągu 30 dni od daty regeneracji w przypadku gdy efekty jej przeprowadzenia są dla klienta niezadowalające.
Klienci, którzy chcą zareklamować zregenerowany podzespół dostarczają go do siedziby serwisu na własny koszt lub wysyłają priorytetową przesyłką pocztową. Powinni również zaopatrzyć je w opis nieprawidłowej pracy i  wydruk 1  - 2 stron  --> patrz.   Jak ekspresowo zregenerować

   Nie podlegają reklamacji: mechaniczne uszkodzenia bębnów, spowodowane zawilgoceniem, zatłuszczeniem (np. po dotknięciu ręką) lub nadmiernym naświetleniem, oraz mechanicznym uszkodzeniem warstwy światłoczułej. Stąd ważne jest aby tonery i kartridże przewożone do i z regeneracji były przechowywane w oryginalnych opakowaniach osłoniętych przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.


Znajdziesz nas na

Puławska 132a/21 róg Naruszewicza

JAK ZAMAWIAĆ...

JAK EKSPRESOWO:
  ZREGENEROWAĆ...
  NAPRAWIĆ...

JAK NAJTANIEJ KUPIĆ ...

JAK NAJTANIEJ NAPRAWIĆ...

JAK ZDIAGNOZOWAĆ...

JAK PŁACIĆ...

JAK REKLAMOWAĆ...

JAK DOSTARCZYĆ...

JAK ODEBRAĆ...

JAK WYPOŻYCZYĆ URZĄDZENIE NA CZAS NAPRAWY...

JAK ODSPRZEDAĆ UŻYWANY CARTRIDG'E...

JAK ZAINSTALOWAĆ NOWE URZĄDZENIE...

CENNIK URZĄDZEŃ UŻYWANYCH...

...

...

...


 
Made by Tomasz Brzeziński